Verkoopsvoorwaarden - maman et moi - maman et moi


  Verkoopsvoorwaarden

  A. Voorwaarden
  Maman et moi is eigendom van drukkerij Arijs bv (BE 0428 622 808) en heeft ten allen tijde het recht de voorwaarden en inhoud van de site te wijzigen binnen de wettelijke voorwaarden.

  B. Overeenkomst
  De overeenkomst tussen u en maman et moi (drukkerij Arijs bv) komt tot stand op het moment dat u een bestelling plaatst bij maman et moi (drukkerij Arijs bv) . De bevestiging ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres. De elektronische communicatie dient als bewijs voor de bestelling en goedkeuring van de drukproef. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

  C.14 dagen bedenktijd, herroepingsrecht en beëindiging van de overeenkomst
  Indien er sprake is van een consumentenkoop, heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de levering, zonder opgave van reden te retourneren. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan mamam et moi (drukkerij Arijs bv) heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij mamam et moi (drukkerij Arijs bv). De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt mamam et moi (drukkerij Arijs bv) er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de koper wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper.

  Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  1. Goederen die volgens wensen en in opdracht van de consument zijn vervaardigd, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, zoals bijvoorbeeld: gepersonaliseerd drukwerk, verpakkingen, ...
  2. Alle voedingswaren.

  D. Transport
  Wij besteden de grootste zorg aan uw bestelling en wij werken samen met externe transporteurs. Vanaf het moment dat een zending is aangeleverd aan de transporteur kan mamam et moi (drukkerij Arijs bv) hierop geen invloed meer uitoefenen. Mamam et moi (drukkerij Arijs bv) kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor leveringen die niet op het verwachte tijdstip plaatsvinden. Klachten en/opmerkingen kan u richte aan [email protected]

  E. Beschadiging en risico bij Transport
  Beschadiging of verlies tijdens het transport dient binnen de 8 dagen via [email protected] gemeld te worden. Elk geval wordt door onze klantenservice afzonderlijk beoordeeld en opgevolgd.

  F. Leveringstermijn
  De levertijd bedraagt 48u. Op de verzendingspagina van uw bestelling kan u kiezen uit verschillende opties. De opgegeven levertijden zijn slechts een indicatie en houden geen rekening met vertragingen, voorraad. Indien de levering door overmacht wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard, heeft mamam et moi (drukkerij Arijs bv) het recht om de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te verbreken. De klant ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.

  G. Betaling
  De geldende tarieven op de dag van uitvoering worden aangerekend. Deze tarieven kunnen door maman et moi (drukkerij Arijs bv) eenzijdig gewijzigd worden.
  De bestelling dient door de klant ingevoerd te worden in het online bestelsysteem.
  De factuur dient betaald te worden op de aangeduide vervaldatum. Nietbetaling op de vervaldag geeft het recht alle lopende bestellingen te schorsen en brengt met zich mee dat nietvervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden zonder enige aanmaning.
  Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 7% alsmede (eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 15% op het factuurbedrag (met een minimum van €25.00) als schadebeding.
  Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke aanmaningen, zijn steeds ten laste van de klant.
  Elke klacht omtrent de factuur dient binnen de 8 dagen, per aangetekend schrijven, ter kennis worden gebracht.

  H. Prijzen
  Alle door mamam et moi (drukkerij Arijs bv) aangeboden prijzen van artikelen zijn incl. BTW. Ze blijven geldig gedurende 1 maand nadat het aanbod aan u is toegezonden. Een eventuele kortere geldigheidsduur zal specifiek bij een individueel aanbod vermeld worden. Maman et moi behoudt zich het recht voor om aangeboden prijzen te verhogen na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn. In dat geval heeft u het recht / de bevoegdheid om uw bestelling alsnog te annuleren en de overeenkomst op te zeggen.

  I. Gegevensbeheer en Privacy
  Mamam et moi (drukkerij Arijs bv) houdt zich volledig aan de Belgische en Europese wetgeving betreffende grensoverschrijdende verkopen per post en op afstand. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is mamam et moi (drukkerij Arijs bv). Alle gegevens die u ons doorgeeft worden door ons opgeslagen en gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen en/of van door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot een verbetering van uw gegevens. Wenst u geen mailings meer van ons te ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk mededelen. Heeft u bezwaar tegen verstrekking van naam- en adresgegevens aan derden, dan kunt u ons dat eveneens schriftelijk mededelen via info@maman et moi.be.

  Uw account bij maman et moi (drukkerij Arijs bv) is geldig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en kan niet overgedragen worden. Je bent zelf volledig zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord dat wordt toegekend. Maman et moi kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade, direct of indirect, die je zou oplopen ten gevolge van ongeoorloofd gebruik van je wachtwoord door derden.

  J. Copyright
  Kopiëren en/of namaak van ontwerp wordt bestraft. Geen van de ontwerpen van deze website mag worden vermenigvuldigd door middel van druk, kopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever.

  K. Geschillen
  Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen. Van deze regeling kan enkel door mamam et moi (drukkerij Arijs bv) worden afgeweken.

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0

  Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »